Bezoek aan Congo in april 2008

Karel De Gucht ( derde van links )
Minister Van Buitenlandse Zaken

Pieter De Crem ( tweede van links )
Minister van Landsverdediging

Charles Michel ( eerste van links )
Minister van Ontwikkelingssamenwerking